22.12.2022 УТЕШ 67 kg. Нурджанян С. (РНД) - Хохоня Н. (РНД) - Wrestling TV

22.12.2022 УТЕШ 67 kg. Нурджанян С. (РНД) - Хохоня Н. (РНД)