19.05.2022: №45 1/4 Final Mat А2 (RUS) Otgondzhargal DOLGORDZHAV - (RUS) Mariya Ivanovna TYUMEREKOVA

Poddubny Wrestling League | Москва, 19 мая | PLAY-OFFS | Женская борьба, ковер А2