22.12.2022 УТЕШ 130 kg. Поварин Н. (КРД) - Богданов Т. (РНД) - Wrestling TV

22.12.2022 УТЕШ 130 kg. Поварин Н. (КРД) - Богданов Т. (РНД)