13.10.2022 PWL-2. WW, Елизавета ПЕТЛЯКОВА (СПБ) - Анжела ФОМЕНКО (МСК) - Wrestling TV

13.10.2022 PWL-2. WW, Елизавета ПЕТЛЯКОВА (СПБ) - Анжела ФОМЕНКО (МСК)

PWL 2 | Москва 13-14.10 | День 1