01.11.2023, WW - 55 kg, Round 3. (КРА) ЛЫКОВА Е. - (ЧУВ) ЯНДУШКИНА А. - Wrestling TV

01.11.2023, WW - 55 kg, Round 3. (КРА) ЛЫКОВА Е. - (ЧУВ) ЯНДУШКИНА А.

PWL Ranking series | Москва 1.11.23 | Ковер С