26.04.2023. № 7, FS - 74 kg. (RUS) Razambek ZHAMALOV - (UZB) Ilyas BEKBULATOV

Poddubny Wrestling League - PWL-4 World Series | Alma-Ata