19.05.2022: №3 Mat А1 (RUS) Anastasiya Mikhaylovna YANDUSHKINA - (RUS) Sofiya Zhashkeyevna DZHUMADILOVA

Poddubny Wrestling League | Москва, 19 мая | PLAY-OFFS | Женская борьба, ковер А1