22.12.2022 УТЕШ 130 kg. Кубиев М. (НОХЧ) - Носелидзе Г. (РНД) - Wrestling TV

22.12.2022 УТЕШ 130 kg. Кубиев М. (НОХЧ) - Носелидзе Г. (РНД)